Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni,drzew,krzewów