☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Sobota 28.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akcyza 2020

INFORMACJA

Burmistrza Drawska Pomorskiego

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w I półroczu 2020 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien przedłożyć

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DRAWSKU POMORSKIM, UL.GEN.WŁ.SIKORSKIEGO NR 41, POK. 306, II PIĘTRO

w terminie od  03 lutego 2020 roku do 02 marca 2020 roku,

odpowiedni wniosek do Burmistrza Drawska Pomorskiego, faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 01 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 01 do 30 kwietnia 2020 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Burmistrz Drawska Pomorskiego

          /-/Krzysztof Czerwiński


 
 
ilość odwiedzin: 2739923

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X