☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Czwartek 27.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LV/413/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „świetlica w Gudowie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opracowaną stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w dniach od 24 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, pok. 110 w godzinach od 7:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego, pok. 304 (sala narad) o godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Drawska Pomorskiego z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2019 r.

                                  

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 06 grudnia 2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu … lutego 2019 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2018-12-07 12:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2018-12-07 12:19:55)
 
 
ilość odwiedzin: 2445735

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X