☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Czwartek 27.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

__________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/6 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2017, poz.1785 tj.),
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Obowiązek podatkowy powstaje na podstawie złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku oraz  ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości
2. Deklarację na podatek od nieruchomości – Druk PBF/1/6 – w formacie: rtf, doc, pdf
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Podatków i Opłat oraz Windykacji  Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
- pok. 102, tel. tel. 94 34 46 801 lub 802
- lub w sekretariacie Urzędu – pok. 210
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat oraz Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
 
ULGI:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w:
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
 
TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU:
I rata – do 31 stycznia
pozostałe do 15 każdego miesiąca
Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na indywidualne konto podatnika
 
UWAGI:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji
B. Organ podatkowy na wniosek podatnika może odroczyć lub rozłożyć na raty płatność podatku lub zaległości podatkowej
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
C. Organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego po terminie płatności podatku 
W przypadku uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesłany do Urzędu Skarbowego, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 10:45:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2018-12-12 13:27:56)
 
 
ilość odwiedzin: 2445670

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X