☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 24.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

___________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/5 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1892 t.j),
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Informację w sprawie podatku od nieruchomości – Druk PBF/1/1 RTF, DOC, PDF
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Podatków i Opłat oraz Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
- pok. 102, tel. tel. 94 34 46 801 lub 802
- lub w sekretariacie Urzędu – pok. 210
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat oraz Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
 
ULGI:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w:
Uchwale nr LI/451/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na t. gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis
Uchwale nr XXVIII/204/2016 z 31.08.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na t. gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis
 
TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

I rata – do 15 marca

II rata – do 15 maja

III rata – do 15 września

IV rata – do 15 listopada

 Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom. 94 10202847 0000 1402 0009 5661 lub na indywidualne konto podatnika
 
UWAGI:
A. Organ podatkowy na wniosek podatnika może odroczyć lub rozłożyć na raty płatność podatku lub zaległości podatkowej.
B. Organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, do wniosku należy załączyć: załącznik do wniosku o umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości i należności podatkowych, który musi być poparty fakturami, rachunkami, rachunkami lub ich kopiami.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego po terminie płatności podatku
W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesłany do Urzędu Skarbowego, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 10:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2018-12-12 13:16:02)
 
 
ilość odwiedzin: 2442725

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X